Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen arbetar med frågor som hör till omsorgsnämnden och inom verksamhetsområdet äldre- och funktionshinderomsorg samt hemsjukvård

Omsorgsförvaltningen styrs av och verkställer beslut som tas av politikerna i omsorgsnämnden när det gäller insatser som rör äldre, personer som har en funktionsnedsättning och/eller hemsjukvård.

Förvaltningen styrs av en ledningsgrupp som består av omsorgschef, cheferna för sektionerna Myndighet, Vård och Rehab, Äldreomsorg samt Funktionshinderomsorg.

Ledningsgruppen är en länk från omsorgsnämnden till personal i hela organisationen och svarar för planering, utveckling, samordning och ledning av verksamheten.

Centralt placerade i Stadshuset finns ett kansli med personal som fungerar som stöd till chefer och administratörer i organisationen.

 

Omsorgschef Gunnel Lundgren

Omsorgschef Gunnel Lundgren

Granskad 2016-11-28
av Ingela Zander

Skriv ut