Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen med ledningen av den kommunala verksamheten och arbetar med strategiska frågor och övergripande samordning av förvaltningarnas verksamhet.

Kommunledningsförvaltningens ansvarsområde omfattar bland annat personal- och lönefrågor, ekonomi- infrastruktur- och näringslivsfrågor, information och marknadsföring, intern service, överförmyndaren med mera.

Här ingår också Campus och Gummifabriken.

Granskad 2017-05-31
av Riitta Andersson

Skriv ut