Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Försäkringar

På den här sidan hittar du information om hur du gör en skadeanmälan. Här hittar du också information om patientförsäkring och vad det innebär.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte vid sjukdom. Försäkringen gäller utan självrisk.

Här kan du läsa om vad som omfattas av olyckfallsförsäkringen.

Anmäl skada

Ring till Länsförsäkringar Jönköping, 036-19 90 30.

Du måste ha uppsökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål för att få rätt till ersättning.

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i till exempel de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Anmäla skada

Ring till Länsförsäkringar Jönköpings växel, 036-19 90 00, och be att få tala med avdelningen för ansvarsskador för företag. Tala om att du vill anmäla en patientskada.

Skaderegleraren du får tala med kommer att lägga upp en skadeakt samt skicka över en skadeblankett till dig.

Försäkringsnummer Värnamo kommun: 2062708

Skadeanmälan

Har du råkat ut för person- och egendomsskador där Värnamo kommun är fastighetsägare, ansvarig väghållare eller ansvarig för verksamheten kan du anmäla det till kommunen? Då kan du göra en skadeanmälan mot kommunen.

Mer information och hur du gör en skadeanmälan hittar du på sidan Skadeanmälan.

Senast granskad:
2019-11-08

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter