Medborgarbudget

Syftet med medborgarbudget är att öka delaktighet och inflytande för kommuninvånaren i närmiljön, för nära beslut och påverkan.

I budgeten för 2017 avsätts 3,5 miljoner kronor i en medborgarbudget till utemiljö vid och omkring Bors skola

Arbetet med medborgarbudgeten pågår och våren 2018 är det tänkt att spaden ska sättas i jorden.

Granskad 2017-03-09
av Anita Johansson

Skriv ut