Fråga din politiker

Vid varje kommunfullmäktigesammanträde har du som bor i Värnamo kommun chansen att ställa en fråga till någon av kommunfullmäktiges ledamöter eller till en ordförande i någon av nämnderna.

Så här gör du:

Frågorna ska skickas till e-post: kommunen@varnamo.se eller postadress: Kommunledningsförvaltningen, Värnamo kommun, 331 83 Värnamo
senast en vecka innan kommunfullmäktige sammanträder

Regler

  • Vid varje kommunfullmäktigesammanträde besvaras högst tre frågor. Frågeställarna erbjuds att vara på plats för att själv ställa frågan.
  • Fråga och svar får ta högst två minuter.
  • Frågeställaren ska vara invånare i Värnamo kommun, inte politiker.
  • Frågan ska ha lokal anknytning, det vill säga beröra Värnamo kommun och den ska vara av politisk karaktär.

Allmän handling

Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss. Det innebär att all din korrespondens (brev, fax, e-post) med kommunen blir en allmän handling, som diarieförs hos våra registratorer. Andra personer kan alltså begära att få läsa ditt brev och då kan även ditt namn och din avsändaradress avslöjas.

Din fråga får inte innehålla uppmaning till brott, hets mot folkgrupp, intrång i upphovsrätt eller annat som strider mot lag.

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut