Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Lupp, Lokal ungdomsuppföljning

Värnamo kommun vill stärka ungas delaktighet och möjlighet att påverka. Därför genomfördes enkäten Lupp - Lokal uppföljning på ungdomspolitiken - i årkurs 8 och år 2 på gymnasiet under hösten 2018.

Elever i årskurs 8 samt år 2 på gymnasiet deltog i enkätundersökningen Lupp, som är framtagen av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Enkäten kommer att ligga som grund för kommunens fortsatta arbete med ungdomspolitiken och kan användas som ett verktyg i arbetet för ökat ungdomsinflytande i kommunen. Exempelvis, hur vill unga ha information som rör unga och hur vill de kommunicera med politiker och tjänstepersoner.

Under 2019 kommer projektet "Möten mellan unga och beslutsfattare" bedrivas där resultaten och analysen från Lupp kommer vävas in i dialogerna.

Bakgrund

Enligt en rapport som presenteras av EU-kommissionen måste EU göra mer för att engagera sig i ungdomar och lyssna på deras oro, både på lokal nivå och i nationella eller
europeiska politiska diskussioner (EU Youth Report 2018, Roadmap).

Nationellt lyfter MUCF vikten av att arbetet inom ungdomspolitiken särskilt ska syfta till att all offentlig verksamhet som berör unga ska:

  • Ha ett ungdomsperspektiv
  • Bedrivas med utgångspunkt från kunskap om ungas levnadsvillkor
  • Ha tillgång till kunskap om insatser och metoder
  • Samordnas mellan olika förvaltningar

Involverar unga

Resultaten från andra kommuner som genomfört Lupp återkommande visar att
de i högre grad lyckas att involvera unga i processer som rör unga. De lyckas också i högre grad få till stånd förändringar i ungdomspolitiken och de lyckas i högre grad etablera samverkan.

86 procent av deltagande kommuner menar att Lupp bidragit till förändringar av den lokala ungdomspolitiken.

71 procent anser att Lupp bidragit till samverkan i ungdomspolitiska frågor (Lupp på allas läppar Lupp 2010-2013).

Läs mer om Lupp på MUCF:s webbplatslänk till annan webbplats

Senast granskad:
2019-01-29

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp