Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Ungdomars inflytande

Är du ung och vill påverka det som händer i Värnamo kommun? Då ska du prata med kommunens ungdomssamordnare. Uppdraget för ungdomssamordnaren är att driva på och samordna arbetet för ungdomars inflytande i kommunen. Det ska finnas en väg in för unga, på ett enkelt och obyråkratiskt sätt. På denna sida hittar du information om pågående arbete och projekt.

Delaktighet

Ungdomssamordnaren ska verka för att fattade beslut leder till att kommunen blir attraktivare för ungdomar och stödja processer för att ungdomars tankar och idéer förverkligas.

En del av arbetet är också att skapa delaktighet, förståelse för demokratiska processer och ett intresse för samhällsutveckling.

Ungdomsråd

I april startade Värnamos ungdomsråd, som drivs av och med unga med stöttning från ungdomssamordnaren. De träffas regelbundet och de har många olika frågor de vill driva tillsammans. Bland annat har de planer på att arrangera ett ungdomsevent i Värnamo.

Ungdomsrådet vill bli fler och är du intresserad av att veta mer så kan du ta kontakt med ungdomssamordnaren eller ungdomsrådet direkt på ungvmo@gmail.com

Lupp

Enkäten Lupp, lokal uppföljning på ungdomspolitiken, genomfördes i åk 8 och år 2 på gymnasiet under oktober och november 2018.

Resultatet är inskickat för analys och kommer att vara klart i slutet av mars. Därefter kommer arbetet med spridning och återkoppling av resultatet att starta.

Elevråd

Ungdomssamordaren deltar regelbundet på högstadieskolornas elevråd.

Scenkonstklubben

Scenkonstklubben är ett projektet i samarbete mellan Region Jönköpings län och Riksteatern där Värnamo, Gnosjö, Gislaved, Jönköping och Nässjö kommuner deltar.

Projektet vänder sig till unga i åldern 16 till 20år i första hand. De som deltar i projektet får möjlighet att skapa egen scenkonst eller på andra sätt delta i produktioner i regionen med stöttning av Riksteatern. De får även ta del av föreställningar och göra studiebesök kostnadsfritt med Scenkonstklubben.

Varje kommun som är med har en projektledare kopplat till projektet, i Värnamo är ungdomssamordnaren projektledare.

Möten mellan unga och beslutsfattare

Kommunen har fått beviljat projektstöd från MUCF och Erasmus för att skapa möten mellan unga och beslutsfattare. Projektet kommer att pågå under 2019. Ungdomssamordnaren planerar och genomför detta tillsammans med ungdomar som utgör projektgruppen.

Ungdomsfokus GGVV

Var sjätte vecka träffas representanter från Gnosjö, Gislaved Vaggeryd och Värnamo. Samtliga i nätverket jobbar på olika sätt med kontakter med ungdomar med fokus på ungdomars delaktighet. Ungdomssamordnaren i Värnamo är sammankallande.

Länsnätverk Jönköpings län

Under våren startar ett nätverk kring ungdomsfrågor och ungas delaktighet. Där ingår representanter från kommunerna i hela länet.

Förvaltningsövergripande

Kommunens olika förvaltningar jobbar med att utveckla kommunen och efterfrågar i olika ärenden ungas åsikter och delaktighet. Ungdomssamordnarens uppdrag är förvaltningsövergripande och därför kontaktas ofta ungdomssamordnaren för att nå ut till de unga i kommunen för att få inputs. Målet är att beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga.

Några ärenden som är aktuella för dialog med unga är:

  • Plan för framtida idrottsanläggningar
  • Borgen arena
  • Stadsbyggnadsvisionen
  • Utveckling av utemiljön Forsheda skola
  • Sajohallen
  • Utvecklingen av den öppna fritidsgårdsverksamheten

Senast granskad:
2019-07-11

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter