Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Utemiljön vid Bors högstadieskola

De som bor i Bor har varit med om att ta fram förslag till hur utemiljön runt högstadieskolan i Bor ska se ut. Hösten 2017 röstade Bor-borna fram ett förslag som kallas Rörelseparken.

Förslaget Rörelseparken har börjat genomföras. Det sker i tre etapper.

Etapp ett och två ligger på den norra sidan av skolan. Etapp ett är multisportarena, utegym och iordningställandt av fotbollsplanen. Etapp två omfattar resten av ytan norr om skolan med lekutrustning, pergola och padelarena. Etapp tre är ytan på skolgården.

Arbetet igång igen

På grund av nederbörd så har det en tid varit svårt att köra inom arbetsområdet utan att förstöra allt för mycket. Därför har arbetet stått stilla under några veckor. Nu har vattnet sjunkit undan och marken torkat ut. Så nu är vi igång igen.

Arbetet fortsätter med att planera ytorna för etapp 1 och 2 norr om skolan. Vi planera och förbereder också för leverans och montage av multisportarenan och padelbanan

Pumptrack

De ganska stora massor som blivit över när vi grävt kommer att användas för att skapa mervärde i området. I norra delen av grusplanen anlägger vi en så kallad pumptrack, en kortbana med pucklar för cyklar. Den bekostas med medel i projektet som var avsatta till den planerade mountainbikebanan i Bor.

Vi kommer även att anlägga ett gångstråk över de ängar som finns norr om området. Det kommer att gå förbi en damm och ansluta mot den gång- och cykelväg som finns på andra sidan ängen.

Eventuellt räcker massorna också till en pulkabacke vid Villa Villekunna förskola.

Rörelseparken

Illustration av förslaget Rörelseparken.

Så här ser det ursprungliga förslaget ut. När allt är klart kommer det delvis att se annorlunda ut.

Etapp 1 och 2 av Rörelseparken.

Etapp 1 och 2 av Rörelseparken.

Bor-bornas idéer resulterade i två alterantiv, Rörelseparken och Mötesplatsen. Rörelseparken vann med 238 av de 365 rösterna.

I Rörelseparken är det fokus på aktivitet, lekfullhet och sport.

Skolans norra del blir en fartfylld plats där olika sportaktiviteter integreras på platsen med hjälp av ett böljande formspråk. Ytan som idag upplevs stor och öppen ges rumsbildande planteringar och bryts upp i olika mindre delar för att ta ner skalan. De mjuka böljande formerna inbjuder även i sig till en rörelse inom platsen.

I förslaget finns gott om sportaktiviteter, förhoppningsvis kan alla hitta något som passar både under och efter skoltid. Här finns en multisportplan med konstgräs där det kan utövas olika sporter, en padelbana, boulder rock för klättring, platsgjuten betong att åka kick-bike eller skejta på, ett utegym invid skogsbacken där man kan intervallträna i backen, samt ytor för boule.

I anslutning till alla sportaktiviteter finns även en samlingsplats under tak och andra sittplatser att slå sig ned på.

Närmst skolan finns välkomnande entréytor med inbjudande sittplatser, en central upphöjd sittmöbel, planteringar och lek. Planteringar föreslås även här vara av skogslik karaktär och likaså känns trä som ett självklart materialval på sociala ytor.

Grillplatsen får samma placering som i det andra förslaget, högst upp på backen, med utsikt över omgivningen.

Senast granskad:
2019-03-28

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter