Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Utemiljön vid Bors högstadieskola

De som bor i Bor har varit med om att ta fram förslag till hur utemiljön runt högstadieskolan i Bor ska se ut. Ideerna resulterade i två förslag som Bor-borna röstade om hösten 2017. Alternativet Rörelseparken vann med 238 av de 365 rösterna.

Förslaget Rörelseparken har börjat genomföras. Det sker i tre etapper.

Etapp ett och två ligger på den norra sidan av skolan.

Etapp ett är multisportarena, utegym och iordningställandt av fotbollsplanen.

Etapp två omfattar resten av ytan norr om skolan med lekutrustning, pergola och padelarena.

Etapp tre är ytan på skolgården.

Just nu ställer vädret till det lite för arbetet norr om skolan.Gamla belysningsstolpar och staket runt gamla tennisbanan kommer att monteras ner, sedan pausar vi arbetet en tid i väntan på att tjälen går ur marken.

Etapp ett klar under våren

I dag är etapp ett igång. Den förväntas bli klar under våren och därefter påbörjas etapp 2, som planeras bli färdig innan skolan slutar.

Etapp tre ska göras under sommaren och sommarlovet.

Kostnaden för Rörelseprojektet är beräknad till 5 miljoner kronor. För att genomföra projektet fullt ut förutsattes att Värnamo kommun skulle ett statsbidrag från Boverket. Dessvärre får vi inget bidrag från Boverket och vi arbetar nu med att hitta lösningar för att kunna genomföra förslaget i sin helhet.

Rörelseparken

Illustration av förslaget Rörelseparken.

Illustration av förslaget Rörelseparken.

Etapp 1 och 2 av Rörelseparken.

Etapp 1 och 2 av Rörelseparken.

I Rörelseparken är fokus på aktivitet, lekfullhet och sport.

Skolans norra del blir en fartfylld plats där olika sportaktiviteter integreras på platsen med hjälp av ett böljande formspråk. Ytan som idag upplevs stor och öppen ges rumsbildande planteringar och bryts upp i olika mindre delar för att ta ner skalan. De mjuka böljande formerna inbjuder även i sig till en rörelse inom platsen.

I förslaget finns gott om sportaktiviteter, förhoppningsvis kan alla hitta något som passar både under och efter skoltid. Här finns en multisportplan med konstgräs där det kan utövas flertalet sporter, kommunens första padelbana, boulder rock för klättring, platsgjuten betong att åka kick-bike eller skejta på, ett utegym invid skogsbacken där man kan intervallträna i backen, samt ytor för boule.

I anslutning till alla sportaktiviteter finns även en samlingsplats under tak och andra sittplatser att slå sig ned på.

Närmst skolan finns välkomnande entréytor med inbjudande sittplatser, en central upphöjd sittmöbel, planteringar och lek. Planteringar föreslås även här vara av skogslik karaktär och likaså känns trä som ett självklart materialval på sociala ytor.

Grillplatsen får samma placering som i det andra förslaget, högst upp på backen, med utsikt över omgivningen.

Senast granskad:
2019-01-30

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp