Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Landsbygdsdialog i Nydala

Under hösten 2016 hölls landsbygdsdialogen i Nydala. Olika aktiviteter planeras och diskuteras såsom Svensbygden.

Badplats, utsiktsplats och bredband

Det förs diskussioner med byalaget och markägare angående röjning av utsiktsplats. Kommunen vill klara upp hur skötseln ska fortsätta se ut framöver.

Det diskuteras även kring badplatsen då den har inventerats och det har visat sig att den är för sliten. Det är alltså inte utrett hur den kommer fortsättas att drivas.

Avslutningsvis har man slagit fast att vägen vid utkiksplatsen är i behov av renovering samt att en inventering för de grönytor som finns längs med vägarna är utförd.

Med politiken har man bland annat diskuterat bredband och kopparnät, vägar, kollektivtrafik och närtrafik samt Nydala herrgård. Andra förslag som kom in är bland annat allén. Besiktningen är utförd och en trädvårdsplan är upprättad.

Genomfört i Nydala

En grillplats har tillverkats och placerats intill Nydala kafé.

Föreningen för Nydala kloster tillsammans mad Värnamo kommun, kulturförvaltningen, har påbörjat diskussioner med inblandade organisationer kring pilgrimsled och andra vandringsleder.

Landsbygdsdialog i Nydala

Landsbygdsdialog i Nydala.

En diskussion pågår kring pilgrimsled och andra vandlingsleder.

En diskussion pågår kring pilgrimsled och andra vandlingsleder.

Grillplats vid Nydala kafé.

Grillplats vid Nydala kafé.

Senast granskad:
2018-08-01

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp