Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Landsbygdsdialog i Gällaryd

Gällaryd var den första orten som hade en landsbygdsdialog. Vi kom fram till ett antal områden som vi vill arbeta vidare med för att orten ska utvecklas.

Säker by och fritidsaktiviteter

Det första är att medborgarna vill ha en säkrare by. Genom att utbilda personer på orten med hjälp av räddningstjänsten kan det bidra till en säkrare by.

Sedan vill vi även uitveckla fritidsaktiviteter och föreningsliv på orten.

Fler viktiga områden

Andra områden som kom upp som förslag att arbeta vidare med är skolbussar, närtrafik, bredband, barnomsorg, bostäder, LIS-områden, trafiksäkerhet/vägsamfällighet och landsbygdsråd. Gällarydsborna vill även ha servicenoder, som till exempel post- och matutlämning samt annan service. De diskussionspunkter som kom upp med politikerna var bland annat trafiksäkerhet, bredband, skola och barnomsorg.

Landsbygdialog Gällaryd

Genomfört i Gällaryd

Värnamo kommunen, Gällarydsbygdens Intresseförening och Föräldraföreningen har efter landsbygdsdialogen genomfört några projekt, bland annat en isbana, lekutrustning vid skolan och toalett vid dammen.

Tekniska förvaltningen har byggt sarg och ordnat utlopp för spolning. Vintertid finns denna isbana med sarg vid skolan. Föräldraföreningen tar hand om skötsel och spolning under säsong.

Värnamo kommun har finansierat material till torrtoaletten vid Klockaredammen. Gällarydsbygdens intresseförening har färdigställt bygget.

Isbanan i Gällaryd

Isbanan i Gällaryd är ett resultat av landsbygdsdialogen.

Toalett vid dammen i Gällaryd

Numera finns det toalett vid dammen i Gällaryd.

Senast granskad:
2018-08-01

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp