Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Landsbygdsdialog i Fryele

Vintern 2016 startade Fryele sin landsbygdsdialog. Under dialogen planerades olika aktiviteter såsom grillplatsen, motionsspåret och vägbelysningen. Det finns en kommunalägd mark som man nu har en plan om att kontakta en representant i orten för att diskutera hur man ska använda marken.

Dialog med politiken

De diskussionspunkter som man förde med politiken var att kommunalisera förskolan, äldreboendet och hyreslägenheter, trafiksäkerheten och infiltration. Det kom även förslag om att arbeta vidare med belysning och cykelvägar.

Pågående projekt i Fryele

Värnamo kommun, tekniska förvaltningen tillsammans med markägare och föreningar anlägger ett motionsspår och en grillstuga som kommer till användning för Fryele skola.

Genomfört i Fryele

En boulebana har byggts och invigs.

Boulebana i Fryele.
Boulebana i Fryele

Foto: Joakim Norgren

Senast granskad:
2018-08-01

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp