Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Landsbygdsdialog

Du som bor utanför Värnamo tätort är välkommen till landsbygds­dialog, där vi planerar hur vi tillsammans kan utveckla just din ort.

Så här går det till:

  1. De som bor på orten besvarar ett frågeformulär om vad de vill att vi ska prata om.
  2. Tjänstepersoner från de olika verksamheterna som berörs av svaren i frågeformuläret deltar i dialogmötet på orten.
  3. Arbetsgrupper bildas under kvällen med personer från orten och från kommunen som arbetar vidare med de områden som ortsborna anser vara prioriterade.
  4. En månad senare anordnas ett nytt dialogmöte där kommunstyrelsens ordförande är värd. Kommunen informerar om vad som har hänt sedan senast och om kommunens planer framöver.
  5. Kommunens arbetsgrupp gör en uppföljning och beslutar om insatser, tur i byn, fördelning av medel och förslag till förbättring.
  6. Under våren träffas landsbygdsrådet som består av representanter från de orter som genomfört dialogen. Här diskuteras gemensamma utmaningar och utvecklingsmöjligheter.

Mål

Ett av kommunens övergripande mål är delaktighet. Vi vill att medborgare och medarbetare ska känna sig delaktiga i det som händer i kommunen. Därför har de möjlighet att påverka de kommunala verksamheterna och utvecklingen av den ort där de bor.

Vad har hänt på de olika orten efter dialogerna?

Delaktighet är ett av kommunens övergripande mål. Medborgare
och medarbetare ska känna sig delaktiga i kommunens utvecklingsarbete. I landsbygdsdialog får medborgarna möjlighet att direkt påverka de kommunala
verksamheterna i samverkan med tjänstepersoner och politiker. Du kan se exempel på resultat av dialogerna i vår digitala karttjänst.länk till annan webbplats

Illustration karta Värnamo kommun. Länk till en interaktiv karta.

Delta i landsbygdsdialogen

Landsbygdsdialogen genomförs på 16 orter under en fyraårs-cykel. På så sätt återkommer dialogen med jämna mellanrum till orterna.

På kartan ser du var vi genomför landsbygdsdialog fram till 2019.


År

Ort

Steg 1: Tjänstepersoner

Steg 2: Politiker

2018

Kärda

januari

februari


Åminne

mars

april


Hånger

september

oktober


Dannäs

november

december

2019

Horda

januari

februari


Rydaholm

mars

april


Bor

september

oktober


Tånnö

oktober

november

 

Senast granskad:
2018-12-11

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp