Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Fråga din politiker

Vid varje kommunfullmäktigesammanträde har du chansen att ställa en fråga till någon av kommunfullmäktiges ledamöter eller till en ordförande i någon av nämnderna.

Regler

  • Vid varje kommunfullmäktigesammanträde besvaras högst tre frågor. Frågeställarna erbjuds att vara på plats för att själv ställa frågan.
  • Fråga och svar får ta högst två minuter.
  • Frågeställaren ska vara invånare i Värnamo kommun, inte politiker.
  • Frågan ska ha lokal anknytning, det vill säga beröra Värnamo kommun och den ska vara av politisk karaktär.

Frågorna ska skickas till e-post: kontaktcenter@varnamo.se eller postadress: Kommunledningsförvaltningen
Värnamo kommun, 331 83 Värnamo
Vi behöver ha din fråga en vecka innan kommunfullmäktige sammanträder.

Allmän handling

Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss. Det innebär att all din korrespondens (brev, fax, e-post) med kommunen blir en allmän handling, som diarieförs hos våra registratorer. Andra personer kan alltså begära att få läsa ditt brev och då kan även ditt namn och din avsändaradress avslöjas.

Din fråga får inte innehålla uppmaning till brott, hets mot folkgrupp, intrång i upphovsrätt eller annat som strider mot lag.

Mer information

Offentlighetsprincipen
Klagomål och synpunkter som registreras blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning skyndsamt och i läsbar form tillhandahålla den.

GDPR (Dataskyddsförordningen)
När du skickar in synpunkten/klagomålet godkänner du att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Senast granskad:
2019-07-11

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter