Hans-Göran Johansson, Anna Theorell , Ulf Svensson och Stina Gof.

Årets kommun

Organisationen Hela Sverige ska leva har utsett Värnamo till Årets kommun 2016.

Vi får utmärkelsen därför att vi genom enträget arbete har skapat balans mellan stad och landsbygd.

Så här lyder motiveringen:

"Värnamo kommun ser dialog med landsbygdsinvånarna som viktigt och arbetar aktivt för att skapa möjligheter till medbestämmande. Skolor, bredband, närproducerad mat och närtrafik är hörnstenar för landsbygdens överlevnad och detta satsar kommunen på. Arbetet har gett resultat: landsbygden växer lika mycket som staden. Värnamo kommun har en tydlig strategi för landsbygden som inspirerar."

Här berättar utvecklingschef Stina Gof varför Värnamo utsetts till Årets kommun.länk till annan webbplats

https://www.youtube.com/watch?v=CJyT89KMu1Y

Grattis kommuninvånare, Värnamo är Årets kommun

Utmärkelsen firades med barnen i Hånger

Utmärkelsen firades tillsammans med barnen i Hångers skola.

Utmärkelsen firades tillsammans med barnen i Hångers skola.

Värnamo kommun tar emot utmärkelsen i Uppsala.

Värnamo kommun tar emot utmärkelsen i Uppsala.

Granskad 2017-01-27
av Anita Johansson

Skriv ut