Kommunfullmäktige sammanträder, mars 2016.

Kommun och politik

På dessa sidor hittar du fakta om Värnamo och information om hur kommunen fungerar, vilka styrdokument som finns samt taxor och avgifter. Här beskriver vi också kommunens organisation och vilka möjligheter du har att påverka kommunens utveckling.