Detaljkartor

Vid höga vattenstånd i Lagan riskerar flera fastigheter att drabbas av översvämning. Ett av de högsta vattenstånden inträffade i juli 2004, men i april 1951 och i juli 1927 var vattenståndet ännu högre. Vi måste tyvärr räkna med att det kommer fler översvämningar i framtiden. Rekordet från 1927 kan dessvärre komma att överträffas.

Fastigheter i riskzonen

På kartan nedan har områden markerats där fastigheter påverkas av vattennivån vid ett hundraårsflöde (HHW100) antingen genom marköversvämning eller att vatten tränger upp i dräneringsledningarna.

Genom att klicka på områdena i texten nedan öppnas en högupplöst pdf i ett nytt fönster.

Område A

I norr berörs kvarteren Spiggen, Ljusseveka, Säckan och Musslan.PDF

Område B

Här berörs kvarteren Vallen, Broarna, Kärleken, Vännen, Trädan, Gärdet, Åkern, Ängen, Björnen, Träsket, Lejonet, Rudan, Tre Liljor, Jungfrun, Gillet, Luddö, Bodfållen,Sandrevet, Fasanen, Falken, Kajan, Korpen, Ugglan, Göken, Vipan, Berguven, Kroken, Blomman, Pelikanen, Duvan, Höken, Duvhöken, Spjutet, Svärdet, Skölden, Vikingen och Lugnet samt Värnamo Camping.PDF

Område C

I sydost berörs kvarteren Tallen, Furan, Enen, Häggen, Björken, Rönnen, Boken, Alen, Flädern, Eken, Syrenen, Lärkträdet, Almen, Blåklockan, Gullvivan, Konvaljen, Prästkragen samt Smörblomman.   PDF

områden där fastigheter påverkas av vattennivån vid ett hundraårsflöde

Historiska toppnivåer vid Åbron

 

+145,7

april 1940

 

+146,4

maj 1966

 

+146,5

mars 1967

 

+146,5

mars 1968

 

+146,6

mars 1943

 

+146,6

mars 1977

 

+146,8

april 1970

 

+147,1

juli 2004

 

+147,2

april 1951

 

+147,6

juli 1927


Nivåer att jämföra med


 

+143,53

normalt lågvattenstånd


+144,14

medelvattenstånd


+147,7

vattenstånd vid 100-årsflöde

 

Granskad 2017-01-02
av Anita Andersson