Värnamo som Fairtrade city

Den 3 mars 2016 diplomerades Värnamo som en Fairtrade City. Det innebär att kommunen har valt att aktivt arbeta efter Fairtrade Sveriges kriterier och krav på rättvis handel enligt ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, att det bedrivs ett aktivt informationsarbete i kommunen och att det erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringar och arbetsplatser.

För att öka kunskapen och engagemanget för rättvis handel och etisk konsumtion i Värnamo finns en styrgrupp med representanter från näringsliv, föreningsliv och kommun.

 

Värnamos övergripande målsättning är att:

  • 100% av det kaffe och bananer som inhandlas av Värnamo kommun ska kunna påvisas följa principerna för ILO:s konventioner 2016
  • antalet certifierade artiklar som följer dessa krav ska öka succsessivt
  • andelen inköpta artiklar som följer dessa krav ska öka succesivt
  • inköp av kakao som följer dessa krav ska öka från 0% 2015 till 10% 2017
  • anställda i Värnamo kommun vet om vad det innebär att ställa krav enligt  principerna för rättvis handel enligt ILO:s konventioner, och följer dessa riktlinjer vid inköp

 

Har du frågor eller ideér? Kanske du själv vill engagera dig i Värnamos arbete med Fairtrade? Hör gärna av dig till oss.

Resultat World Fairtrade Challenge

Du missade väl inte att världens största fikautmaning, World Fairtrade Challenge, pågick den 11–13 maj?

Värnamo hamnade i år på plats nr.12 bland 290 kommuner, av 33906 invånare arrangerades 21 fikapauser med totalt 3928 deltagare! Per capita är det goda 11,58%.

Totalt samlades över 2 miljoner fikadeltagare runt om i världen för att fika Fairtrade-märkt. Sverige lyckades samla över 515 000 fikadeltagare.

 

World Fairtrade Challenge är en kampanj som sätter fokus på varför Fairtrade behövs och uppmanar alla att fika mer rättvisemärkt.

Läs mer om utmaningen på: https://fairtrade.se/2-miljoner-deltagare-world-fairtrade-challenge/länk till annan webbplats

Granskad 2017-05-17
av Martina Palm