Samverkan och projektverksamhet

Green Charge

Värnamo kommun deltar i ett projekt som drivs av Miljöfordon Syd och Blekinge tekniska högskola. Projektet innebär en satsning på elfordon och laddinfrastruktur i Småland, Blekinge och norra Skåne.

Green Charge fas ett är avslutad och Värnamo deltar aktivt i fas två. 

Klimatrådet

Värnamo kommun deltar i det regionala klimatarbetet och finns representerad i länsstyrelsens Klimatråd där fokus ligger på energiomställning och klimatanpassning.

Avslutade Projekt

Klimatpiloterna

Under 2013 utmanade ett antal klimatpiloter sig själva till en klimat­smartare livsstil. Alla var välkomna att delta på tematräffar och föreläsningar.

Projektet var ett samarbete mellan Värnamo kommun och Klimatnätet i Värnamo.

Granskad 2018-03-28
av Helena Bengtsson