Samhällsutveckling och hållbarhet

Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet, långsiktigt och rättvist. Detta bygger på gränsöverskridande samarbete och innefattar områden som mänskliga rättigheter, folkhälsa, jämställdhet, demokrati, miljö och naturvård. Det är först när vi ser helheten som vi kan skapa ett hållbart samhälle.

Se en film som förklarar Hållbarhet på 2 min!länk till annan webbplats

Värnamos arbete med hållbar utveckling

Värnamo kommun ska främja en hållbar utveckling för att inte äventyra den nuvarnade eller kommande generationers möjlighet till en hälsosam och god livsmiljö. Detta görs dels genom att agera förebild för andra med beslut och åtgärder som leder mot ett hållbart samhälle och dels genom att skapa förutsättningar för en god livskvalitet hos de som bor och verkar i kommunen.

Vi arbetar med hållbar utveckling ur olika aspekter och genom olika satsningar, både strategiskt och praktiskt. Det kan handla om att ge ut Natur & Miljöboken i alla kommunens skolor, medlemskap och styrelsearbete i olika föreningar eller att samordna utåtriktade aktiviteter som Earth hour och föreläsningar på olika teman.

På dessa sidor kan du läsa lite mer om hur Värnamo jobbar med Hållbar utveckling, bland annat genom vårt förvaltningsövergripande miljöprogram. Har du frågor eller vill du veta mer? kontakta oss gärna för mer information.

Granskad 2017-08-16
av Martina Palm

Skriv ut