Samhällsutveckling och hållbarhet

Värnamo kommun ska främja en hållbar utveckling för att inte äventyra den nuvarnade eller kommande generationers möjlighet till en hälsosam och god livsmiljö.

Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet, långsiktigt och rättvist. Detta bygger på gränsöverskridande samarbete och innefattar områden som mänskliga rättigheter, folkhälsa, jämställdhet, demokrati, miljö och naturvård. Det är först när vi ser helheten som vi kan skapa ett hållbart samhälle.

Se en film som förklarar Hållbarhet på 2 min!länk till annan webbplats

Agenda 2030

”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.” - Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare

På FN:s toppmöte i New York 2015 antog världens länder 17 globala mål och en agenda för att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Målen syftar till att lösa klimatkrisen samt förverkliga de mänskliga rättigheterna. I alla länder. För alla människor. Dessa mål är vägledande såväl internationellt och nationellt som regionalt och lokalt.

För att fler ska lära känna de globala målen arrangerades Agenda 2030-dagar 23-25 mars 2017. Tack alla som deltog under dessa dagar! Vi hoppas att fler har blivit sporrade att aktivt jobba för en hållbar utveckling i linje med Agenda 2030.

Värnamos arbete med hållbar utveckling

Kommunens strategiska hållbarhetsarbete handlar om att lyfta hållbarhetsperspektivet och låta det genomsyra alla kommunala verksamheter. Arbetet är långsiktigt och riktar sig både till kommunens egna verksamheter och till invånare.

I organisationen handlar arbetet bland annat om vilka krav vi ställer på de varor och tjänster kommunen upphandlar eller hur vi planerar staden. Det handlar också om att stötta kommunens egna verksamheter så att hållbarhetsfrågorna förs in i den dagliga verksamheten.

För Värnamoborna kan det handla om att arrangera aktiviteter som till exempel Earth hour eller sätta upp laddstolpar för att möjliggöra en fossilfri fordonsflotta.

 

Har du frågor eller vill du veta mer? kontakta oss gärna för mer information.

Granskad 2018-03-28
av Helena Bengtsson