Banner Överiktsplan

På gång med nya översiktsplanen

Den nya översiktsplanen ska vara vägledande för kommunens utveckling och utbyggnad när det handlar om mark, vatten och bebyggelse. Här kan du läsa nyheter om förslaget till ny översiktsplan och om arbetet med att ta fram den.

 • 23 oktober 2017

  Dialog om ny översiktsplan i Forsheda

  Information om ny kommunövergripande översiktsplan ges imorgon på Forsheda skola kl. 18-20.00. Välkomna!
  Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan pågår för fullt. Vi har de senaste veckorna besökt Värnamo, Rydaholm, Bredaryd och Bor för att informera om nya översiktsplanen. Nu är det Forshedas tur att diskutera planeringsfrågor och spela samhällsbyggnadsspelet med oss.Under informationstillfällena vill vi väcka diskussion och eftertanke kring samhällsbyggnadsfrågor. Hur ska vi möta den befolkningsökning som kommunen står inför, - ska vi bygga tätare? på höjden? i parken? på landsbygden? på jordbruksmarken? vid vattnet?Välkomna att ta del av information och tänka till kring strategiska frågor med oss. Vi besöker även andra orter i kommunen under följande datum:24 oktober Forsheda
  Musiksalen i Forsheda skola kl. 18-20.
  31 oktober Värnamo
  Stadshusets foajé kl. 18-20.00.
  Välkomna!Läs mer om förlaget till ny översiktsplan på www.varnamo.se/nyoversiktsplan
 • 16 oktober 2017

  Information om ny översiktsplan v. 42

  Kom och spela samhällsbyggnadspel med oss i Bredaryd eller Bor!
  Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan pågår för fullt. Under denna veckan (v.42) besöker planförfattarna Bredaryd och Bor för att dela med sig av information kring den nya översiktsplanen. I Bredaryd kan du dessutom passa på att vara med på Landsbygsdialogen i samma byggnad kl. 19.00.Under informationstillfällena vill vi väcka diskussion och eftertanke kring samhällsbyggnadsfrågor. Hur ska vi möta den befolkningsökning som kommunen står inför, - ska vi bygga tätare? på höjden? i parken? på landsbygden? på jordbruksmarken? vid vattnet?Välkomna att ta del av information och tänka till kring strategiska frågor med oss. Vi besöker även andra orter i kommunen under följande datum:
  17 oktober Bredaryd
  Ewes AB kl. 18- 20.00.
  19 oktober Bor
  Matsalen i Bors skola kl. 18-20.00.
  24 oktober Forsheda
  Musiksalen i Forsheda skola kl. 18-20.
  31 oktober Värnamo
  Stadshusets foajé kl. 18-20.00.
  Välkomna!Läs mer om förlaget till ny översiktsplan på www.varnamo.se/nyoversiktsplan
 • 09 oktober 2017

  Värnamo stad och Rydaholm först ut!

  Infokvällar gällande ny översiktsplan, v.41.
  Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan pågår för fullt. Under denna veckan (v.41) besöker planförfattarna Värnamo stad och Rydaholm för att dela med sig av information kring den nya översiktsplanen.Under informationstillfällena vill vi väcka diskussion och eftertanke kring samhällsbyggnadsfrågor. Hur ska vi möta den befolkningsökning som kommunen står inför, - ska vi bygga tätare? på höjden? i parken? på landsbygden? på jordbruksmarken? vid vattnet?Välkomna att ta del av information och tänka till kring strategiska frågor med oss. Vi besöker även andra orter i kommunen under följande datum:
  10 oktober Värnamo
  Stadshusets foajé kl. 18-20.00.
  12 oktober Rydaholm
  Värdshuset kl. 18-20.00.
  17 oktober Bredaryd
  Ewes AB kl. 18- 20.00.
  19 oktober Bor
  Matsalen i Bors skola kl. 18-20.00.
  24 oktober Forsheda
  Musiksalen i Forsheda skola kl. 18-20.
  31 oktober Värnamo
  Stadshusets foajé kl. 18-20.00.
  Välkomna!Läs mer om förlaget till ny översiktsplan på www.varnamo.se/nyoversiktsplan

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan

I mars 2017 började arbetet med den nya översiktsplanen. Under hösten 2017 går arbetet in i en ny fas och det blir flera informations­tillfällen om det planförslag som har tagits fram. Planförslaget är ännu ett förslag och möjlighet finns fortfarande möjlighet att vara med och påverka det.

Under informationstillfällena vill vi väcka diskussion och eftertanke kring samhällsbyggnadsfrågor. Hur ska vi möta den befolkningsökning som kommunen står inför, - ska vi bygga tätare? på höjden? i parken? på landsbygden? på jordbruksmarken? vid vattnet?

Kortfattad verison av förslaget till ny översiktsplan. Klicka för pdf.

Kortfattad verison av förslaget till ny översiktsplan. Klicka för pdf.

Vi tror och hoppas att du vill komma och ta del av de tankar som översikts­planen föreslår att kommunen ska utvecklas efter. Ambitionen är att dessa informations­tillfällen kommer att ge en ökad insikt och kunskap om samhälls­planering och om planförslaget.

Vi gör detta med förhoppning om att ge en ökad möjlighet och vilja att lämna synpunkter under planens samråds- och utställningsperiod. Synpunkter som ska påverka planförslaget till det bättre och därmed en bättre utveckling av kommunen.

Granskad 2017-10-09
av Kristoffer Karlsson

Skriv ut