Fördjupningar av översiktsplanen

En fördjupning av översiktsplanen är ett planeringsdokumnet som berör en avgränsad del av kommunen och som därav har en mer detaljerad redovising av ställningstaganden. Den fördjupade översiktsplanen är liksom den kommunövergripande översiktsplanen inte juridiskt bindande utan kan ses som kommunens redovisade ställningstagande.   

I Värnamo kommun har vi två gällande fördjupningar av översiktsplanen, en fördjupning för Värnamo stad och en för Forshedaområdet.

Fördjupning för Värnamo stad

Översiktsplan för Värnamo kommun, fördjupning för delen Värnamo stad blev antagen av Kommunfullmäktige den 30 mars 2006. I planen anges de riktlinjer för hur staden ska utvecklas i framtiden.

Fördjupning för Forshedaområdet

Översiktsplan för Värnamo kommun, fördjupning för Forshedaområdet blev antagen av Kommunfullmäktige den 30 oktober 2008. Fördjupningen omfattar Forsheda tätort samt ett större område runt omkring med bland annat Fänestad, Rannäs och Torskinge byar.

Granskad 2017-09-27
av Christin Granberg

Skriv ut