Kartor, mätningstjänster och GIS 

Samhällsbyggnadsförvaltningens Geodataavdelning kan tillhandahålla olika kartor över Värnamo kommun samt tjänster inom mätning och geografisk information (GIS).

 

Avdelningen ansvarar för:

  • framställning av baskarta, adresskartor och andra specialkartor
  • nybyggnadskartor som erfordras vid bygglovsansökan för ny- och tillbyggnader
  • projekteringskartor
  • historiska kartor - finns endast i handritade exemplar för påseende
  • geotekniska mätningar och beräkningar samt utstakning och lägeskontroll
  • kommunens stomnät i plan och höjd
  • inmätningar och utsättningar på begäran av kommunens övriga förvaltningar och externa uppdragsgivare
  • kommunens GIS-system.

 

Granskad 2018-01-23
av Helena Bengtsson