Dekorationsbild ortofoto

Kartor, mätningstjänster och GIS 

Samhällsbyggnadsförvaltningens Geodataavdelning kan tillhandahålla olika kartor över Värnamo kommun samt tjänster inom mätning och geografisk information (GIS).


Avdelningen ansvarar för:

  • Framställning av baskarta, adresskartor och andra specialkartor
  • Nybyggnadskartor som erfordras vid bygglovsansökan för ny- och tillbyggnader
  • Projekteringskartor
  • Historiska kartor - finns endast i handritade exemplar för påseende
  • Geotekniska mätningar och beräkningar samt utstakning och lägeskontroll
  • Kommunens stomnät i plan och höjd
  • Inmätningar och utsättningar på begäran av kommunens övriga förvaltningar och externa uppdragsgivare
  • Kommunens GIS-system

 

Granskad 2017-01-20
av Liselotte Andersson