Förslag för Tre Liljor 17 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Tre Liljor 17 med flera i Värnamo stad.

Planen syftar till att möjliggöra en centrumförtätning i Värnamo stad med centrumändamål och bostäder på fastigheten Tre Liljor 17 och fastigheten Värnamo 14:76 med flera.

Planens process

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. 

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-05-24
av Frida Fält