Förslag för Sävrarp 1:149 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Sävrarp 1:149 med flera i tätorten Rydaholm.

Planen syftar till att möjliggöra för befintlig verksamhet vid Industrigatan i Rydaholm att expandera samt att upphäva delar av gällande detaljplan för området.

Planens process

Planförslaget är ute på samråd mellan den 22 juni 2018 - 20 augusti 2018. Under samrådstiden kan du lämna in synpunkter på förslaget. Synpunkterna måste lämnas in senast den 20 augusti 2018.

Planen kommer vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen kan antas vintern 2018/2019.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_plankarta_sävrarp 1-149.pdf 708 kB 2018-06-14 17.01
SAMRÅDSHANDLING 1.pdf 2 MB 2018-06-14 17.02

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-06-14
av Frida Fält