Förslag för Sävrarp 1:149 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Sävrarp 1:149 med flera i tätorten Rydaholm.

Planen syftar till att möjliggöra för befintlig verksamhet vid Industrigatan i Rydaholm att expandera.

Planens process

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen kan antas vintern 2018/2019.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-12-21
av Frida Fälth