Förslag för Linneberg

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Västhorja 12:58 med flera (Linneberg) i Värnamo stad

Planförslaget syfte är att möjliggöra för uppförande av tillbyggnad/ombyggnad både för boendet Linneberg och Görndalsskolan.

Planens process

Beslut om planuppdrag har lämnats av samhällsbyggnadsnämnden. Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-01-23
av Helena Bengtsson