Förslag för Jannelunds förskola

Förslag för Bredaryd 1:208 med flera (Jannelunds förskola) i Bredaryds tätort

Planförslaget syftar till att möjliggöra för utökad utbildnings- och barnomsorgsverksamhet i Bredaryd tätort.

Plan process

Planförslaget har varit ute på samråd. Planen kommer omarbetas utifrån inkomna synpunkter. Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen kan antas våren 2019.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-05-29
av Frida Fält