Förslag för Jannelunds förskola

Förslag för Bredaryd 1:208 med flera (Jannelunds förskola) i Bredaryds tätort

Planförslaget syftar till att möjliggöra för utökad utbildnings- och barnomsorgsverksamhet i Bredaryd tätort.

Plan process

Planförslaget är ute på samråd mellan den 5 oktober 2017 till 30 oktober 2017. Synpunkter kan lämnas skriftligt till kommunen under samrådstiden. Se samrådshandlingar under rubriken Mer information. Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen kan antas våren 2018.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-10-05
av Frida Fälth

Skriv ut