Förslag för del av Västhorja 12:5

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Västhorja 12:5 (del av Fräkenvägen) i Värnamo stad

Planen syftar till att möjliggöra för att bygga ut bostadsområdet med främst en ny förskola med utrymme för minst fyra avdelningar.

Planens process

Beslut om planuppdrag har lämnats av miljö- och stadsbyggnads­nämnden. Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-01-23
av Helena Bengtsson