Förslag för del av Värnamo 14:2

Förslag till detaljplan för del av Värnamo 14:2 (Karlsdal) i Värnamo stad.

Planen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på del av fastigheten Värnamo 14:2 (Karlsdal). Marken är idag obebyggd och fungerar som allmän platsmark i området.

Planens process

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. 

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-05-24
av Frida Fält