Förslag för del av Sjötungan 1 med flera

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Sjötungan 1 med flera (vid Ånabäcksplan) i Värnamo stad

Planförslaget syftar till att möjliggöra för att befintligt industriområde kan expandera och att tillkommande fastighet kan dra nytta av reklamläget vid väg 151 (Ljussevekaleden) och väg 846 (gamla Riksettan).

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Planen har vunnit laga kraft. Se ytterligare information på kommunens digitala anslagstavla.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-01-24
av Atena Ahmadi