Förslag för del av Rörstorp 6:3

Förslag till detaljplan för del av Rörstorp 6:3 (Expovägen-Nyponvägen) i Värnamo stad.

Planen syftar till att möjliggöra för att allmän linjetrafik kan köras trafiksäkert mellan Expovägen och Nyponvägen samt att möjliggöra för att allmän motorfordonstrafik kan köra på delsträckan mot Expovägen.

Planens process

Planförslaget är ute på granskning. Synpunkter på planförslaget kan lämnas in skriftligt till och med den 27 augusti 2018. Granskningshandlingar kan du ladda ned via länkarna nedan.

Planen ska ut på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen kan antas hösten 2018.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningshandlingar_Rörstorp 6-3.pdf 2 MB 2018-06-14 16.55
Plankarta_granskning_Rörstorp.pdf 770 kB 2018-06-14 16.55

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-06-14
av Frida Fält