Förslag för del av Rörstorp 6:1

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Rörstorp 6:1 i Värnamo stad.

Planen syftar till att möjliggöra för en förskoleverksamhet samt grönområde vid Magnusgatan i Vråenområdet.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd. Kommunen besvarar inkomna synpunkter och upprättar förslag till granskningshandlingar.

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen kan antas vintern 2018/2019.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-04-17
av Frida Fält