Förslag för del av Nöbbele 7:2

Förslag till detaljplan för del av Nöbbele 7:2 (södra Bredasten) i Värnamo stad.

Detaljplanen syftar till att utöka befintligt industriområde samt förbättra reklamläget för tillkommande industrier.

Planens process

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen kan antas vintern 2018/2019.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-01-23
av Helena Bengtsson