Förslag för del av Mossle 16:20

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Mossle 16:20  med flera 
(vid sjukhusområdet) i Värnamo stad

Planförslaget syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse och förskola i stadsdelen Mossle i Värnamo stad.

Planens process

Planenhandlingar arbetas fram inför samråd.

Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-11-03
av Frida Fält