Förslag för del av Ljusseveka 2:1

Förslag till detaljplan för del av Ljusseveka 2:1 (Prostsjövägen) i Värnamo stad.

Planen syftar till att möjliggöra för bostäder och service i Ljussevekaområdet i Värnamo stad.

Planens process

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen kan antas vintern 2018/2019.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-04-20
av Frida Fälth