Förslag för del av Helmershus

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Helmershus med flera i Värnamo stad.

Planen syftar till att möjliggöra för bostäder och förskoleverksamhet i Helmershus mellan Hångervägen och Tegelbruket.

Planens process

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen kan antas våren 2019.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

text här...

Granskad 2017-12-11
av Frida Fälth