Förslag för del av Helmershus

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Helmershus med flera i Värnamo stad.

Planen syftar till att möjliggöra för bostäder och förskoleverksamhet i Helmershus mellan Hångervägen och Tegelbruket.

Planens process

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen kan antas våren 2019.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2018-01-23
av Helena Bengtsson