Förslag på Apladalens huvudentré

Efter medborgardialogen om Apladalen i oktober 2014 har sammanställningen av dialogen redovisats för kommunstyrelsen. Den 4 maj 2015 tog de beslut om att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan över Apladalens entré, omfattande i huvudsak kvarteret Bäcken 5 (gamla handelsträdgården vid Lagmansgatan) samt Värnamo 14:73-75 (bilparkeringen till sport- och simhallen). Handläggare har inte tilldelats uppdraget.

Granskad 2018-01-23
av Helena Bengtsson