2017-03-16

Klimatsmart värme i Lanna, Bredaryd, Forsheda och Bor

Värnamo Energi erbjuder nu närvärmeanslutning på utvalda områden i fyra orter i kommunen.

 Förhoppningen är att ett stort antal gamla värmepannor i Lanna, Bredaryd, Forsheda och Bor skall bytas ut mot en modern, miljöeffektiv närvärmecentral i varje ort och på så sätt minska koldioxidutsläppen med 2 400 ton per år.

De utvalda områdena där närvärme erbjuds, ligger i nära anslutning till kommunala anläggningar såsom skola, vårdfastigheter eller kommunala hyresfastigheter i respektive ort. Närvärmeprojekten har beviljats statligt stöd från Naturvårdsverkets miljösatsning ”Klimatklivet” , men för att en byggnation av närvärmenät i de aktuella områdena ska bli verklighet, krävs det att företag och privatpersoner i respektive ort är intresserade av att växla över till klimatsmart uppvärmning.

Fjärrvärme och närvärme är ett effektivt och klimatsmart sätt att värma bostäder, kontor, butiker, industrifastigheter och andra lokaler. I stället för att var och en har sin egen panna för uppvärmning, levereras värmen från en stor, central och effektiv anläggning med avancerad rening, där resurser som annars gått förlorade tas tillvara. Det kan till exempel vara spillvärme från industrin, rester från skogsavverkning eller energi ur avfall.

Bor du i de utvalda områdena i Lanna, Bredaryd, Forsheda eller Bor och är intresserad av att vara med och minska koldioxidutsläppen, kan du läsa mer om det på Värnamo Energis webbplatslänk till annan webbplats.

Fotnot: Hur mycket är 2 400 ton koldioxid? Som jämförelse kan man säga att en genomsnittssvensk ”släpper ut” ungefär tio ton koldioxid per år genom det hen konsumerar. Målet för en hållbar framtid är att utsläppet ska stanna vid två ton per person i världen.

Publicerad 2017-03-17
av Anita Johansson

Skriv ut