Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Det pågår en naturvårdssatsning för att stimulera människors engagemang för natur och friluftsliv och betona naturens betydelse för folkhälsan.

Alla föreningar, stiftelser, privatpersoner och kommuner kan söka pengar. Satsningen är en del av Sveriges miljömålsarbete.

Nästa ansökningstillfälle är 1 december 2018 och ansökan görs via kommunen. Hör gärna av dig om du vill starta ett projekt.

Pågående projekt

 • Skyltning cykelled Hillerstorp Store mosse Värnamo
 • Skogsslinga Värnamo sjukhus
 • Kanot i Laganstråket
 • Hagmarken vid Ådalen
 • Storåns kanotled

På Naturvårdsverkets webbplats går det söka och hitta mer information om pågående/avslutade projekt.länk till annan webbplats

Avslutade projekt

 • Förstudie vandringsleder kring Bor
 • Förstudie Naturens pärlor
 • Naturens pärlor i Värnamo (Naturkartan)
 • Vandringsleder runt Havsjön
 • Tillgänglighetsanpassning av naturen
 • Lundsbo-Karlsbygget
 • Förstudie naturområden till minne av Edvard Wibeck  

Granskad 2018-04-09
av Helena Bengtsson