Störande lukter

Störande lukt inomhus kan ha många orsaker. Matos, tobaksrök och soplukt är exempel på lukter som ibland tar sig in i bostaden från grannar, trapphus eller restauranger i närheten. Även skador beroende på fukt och mögel kan ge upphov till dålig lukt i inomhusmiljön.

Förebygg och åtgärda

För att förebygga problem med lukt i lägenheten så bör du alltid hålla friskluftsventilerna öppna i bostaden. Luktproblem kan även bero på otäta ventilationskanaler eller andra otätheter i huset.

Om du upplever problem med dålig lukt i din bostad, kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Får du ingen hjälp, eller om problemen kvarstår kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen som tar ställning till om krav på utredning och eventuell åtgärd ska ställas.

Granskad 2018-01-26
av Helena Bengtsson