Dricksvatten

Vatten som används till dryck, matlagning eller annan hantering av livsmedel måste vara av dricksvattenkvalitet.

Du som har egen brunn

Kommunalt vatten är av dricksvattenkvalitet men har du egen brunn måste du:

  • anmäla detta till kommunen
  • testa ditt vatten för att bevisa att de uppfyller kraven för dricksvatten
  • göra kontinuerliga prover för att visa att vatten kvaliteten inte förändras
  • ha med brunnen som en del i egenkontrollprogrammet.

Försurningsbidag för privatpersoner

Följande regler gäller för att vara berättigad till att söka försurningsbidrag:

  • bostaden måste vara permanent
  • du måst bo utanför kommunalt verksamhetsområde
  • brunn måste vara borrad eller grävd med cementringar (grävd brunn får ej vara stensatt).

Bidrag utgår inte för vattentäkter till fritidsbostäder och inte heller för vattentäkter inom kommunalt verksamhetsområde eller för vattentäkter där filter har installerats tidigare kalenderår. Bidrag kan i undantagsfall sökas i efterhand om det inte är längre än ett år sedan som filtret installerades.

Bidrag utgår med 85 procent av kostnaden för åtgärd, dock max 6 000 kronor. Om fler än ett hushåll är anslutna ökat bidraget med 1 000 kronor/hushåll. Bidragsberättigade åtgärder är till exempel installation av avsyrningsfilter, dosering av alkali och luftning av vatten.

Följande provtagningar bekostas av samhällsbyggnadsförvaltningen:

  • prov 2-mikrobiologisk analys
  • funktionsprov/slutprov - analys av pH-värde och alkalinitet.

Mer om provtagning av vatten hittar du på på sidan eget dricksvatten.

Granskad 2018-01-26
av Helena Bengtsson