Livsmedel

Konsumenter ska kunna köpa livsmedel som är säkra och håller utlovad kvalitet. För att säkra detta bedriver samhällsbyggnadsförvaltningen kontroll av verksamheter som hanterar livsmedel.

Tillsyn och kontroll

Vi kontrollerar till exempel restauranger, butiker, skolkök, gatukök, kaféer, mindre livsmedelsindustrier, dricksvattenanläggningar och gatuköksvagnar. Vid besök hos verksamheterna kontrolleras att lagstiftningen följs gällande kunskapskrav, livsmedelshygien, märkning och säkerhetsåtgärder. 

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen när du:

  • vill starta verksamhet där livsmedel hanteras (gäller även förpackade livsmedel)
  • misstänker matförgiftning
  • behöver hjälp med vattenprover
  • vill sälja mat tillfälligt vid till exempel festivaler eller marknader
  • har frågor om livsmedel.

Granskad 2018-04-05
av Helena Bengtsson