Tillsyn över andra verksamheter och lokaler

Samhällsbyggnadsförvaltningen har även tillsynsansvar för lokaler som bland andra:

  • byggnader som innehåller en eller flera bostäder
  • vård- och undervisningslokaler
  • samlingslokaler
  • hotell
  • pensionat
  • idrottsanläggningar
  • campinganläggningar
  • badanläggningar
  • hygieniska behandlingar
  • lokaler för förvaring av djur.

Granskad 2018-01-26
av Helena Bengtsson