Hälsoskydd

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att förebygga och undanröja störningar som kan vara skadliga för människors hälsa.

Det är till exempel tillsyn av enskilda avlopp, tillsyn av hygienlokaler, idrottsanläggningar, simhall och badplatser, inomhusmiljö i skolor och förskolor, bostäder och samlingslokaler. Vi tittar bland annat på problem som handlar om radon, ventilation, buller, mögel, temperatur, tobaksrökning, smittspridning och badvattenkvalitet.

Granskad 2017-05-30
av Ingela Zander