PCB

PCB är en farlig, organisk förening som tar lång tid att brytas ner i naturen. I kan i höga halter kan PCB påverka nervsystemet, fortplantningsförmågan och immunförsvaret hos både djur och människor. PCB betraktas idag som cancerframkallande.

Vad har PCB används till?

PCB eller polyklorerade bifenyler är en grupp miljö- och hälsoskadliga kemikalier som utvecklades på 1920-talet. Det har använts i bland annat transformatorer, fogmassor, båtbottenfärg, kondensatorer, hydrauloljesystem, förseglingsmassor i isolerglas och mjukgörare i plaster. PCB förbjöds under 70-talet

Inventering och sanering

Enligt förordningen om PCBlänk till annan webbplats ställs det krav på inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar (en- och tvåbostadshus är dock undantagna). Det är fastigheter som är uppförda eller renoverade 1956–1973 som berörs. PCB finns kan finnas i fogmassor, golvmassor, kondensatorer och isolerrutor. Vid inventeringen ska fogmassor och golvmassor provtas och proverna analyseras. Kondensatorer och isolerrutor ska dokumenteras och märkas upp.

Redovisning ska lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen oavsett om PCB påträffas eller inte. Den sista dagen för redovisning av inventering var 30 juni 2008.

Om PCB över 500 ppm (50 mg/kg) påträffas ska sanering göras. Inför sanering ska en handlingsplan upprättas.

Under 2010 har datumen för senast genomförd sanering förlängts.

  • Industribyggnad byggd/renoverad 1956-1973 ska vara sanerad senast 30 juni 2016.
  • Annan byggnad byggd/renoverad 1956-1969 ska vara sanerad senast 30 juni 2014.
  • Annan byggnad byggd/renoverad 1970-1973 ska vara sanerad senast 30 juni 2016.

Saneringen ska anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid innan saneringen påbörjas.

Granskad 2017-04-10
av Rebecca Johansson