Köldmedier

Många köldmedier i kylanläggningar, värmepumpar och luftkonditioneringssystem påverkar ozonskiktet negativt och bidrar till växthuseffekten.

Att tänka på

  • Från och med den 1 januari 2000 är det förbjudet att använda CFC som köldmedium i kyl-, värmepump- eller klimatanläggningar.
  • Från och med den 1 januari 2002 är det påfyllnadsstopp för anläggningar med HCFC som köldmedium.
  • Installation, reparationer och årlig kontroll måste göras av ackrediterat kontrollorgan.
  • Alla anläggningar med mer än tio kilo köldmedier ska anmälas till oss.
  • Resultatet av den årliga kontrollen ska rapporteras till oss senast den 31 mars året efter. Ägaren eller brukaren har ansvaret för att rapporten kommer in.

Granskad 2018-04-03
av Helena Bengtsson