Hushållet

För att undvika att köpa farliga kemiska produkter bör du alltid fråga efter miljömärkta produkter. De miljömärkningar vi rekommenderar är Svanen, Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval och EU-blomman (EU Ecolabel).

Miljömärkning

För att en produkt ska bli miljömärkt krävs att ett antal kriterier är uppfyllda.

Det har under många år lagts ner ett stort arbete på att få tillverkare av kemtekniska produkter att acceptera miljömärkningarna och märka sina kemprodukter. Idag är de flesta tvätt-, disk- och rengöringsmedel som säljs i detaljhandeln miljömärkta, men det finns produkter som saknar miljömärkning och dessa bör du inte köpa om du bryr dig om miljön och din hälsa.

Saknas miljömärkning fråga efter alternativ. Finns inte miljömärkta alternativ välj en annan affär.

Granskad 2018-01-26
av Helena Bengtsson