Kemikalier

Samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar att hanteringen av kemiska produkter och farligt avfall sker på rätt sätt. I detta arbete ingår också att se till att kemiska produkter byts ut mot produkter som är mindre farliga för människors hälsa och miljön.

Tillsynsansvaret för kemiska produkter delas med Kemikalieinspektionen som har tillsynen över tillverkare och importörer medan kommunen har tillsynen i användarledet både när det gäller yrkesmässig och annan användning.

Granskad 2017-01-01
av Anna-Sofia Eek