Industrimark

Genom att ta fram detaljplaner för verksamhetsområden på kommunal mark kan kommunen sälja mark till dig som vill bygga nytt och etablera ditt företag. Kommunen har ledig mark för industri i samtliga större tätorter.

Kontakta vår exploateringschef eller företagslots för mer information.

Granskad 2017-01-01
av Ingela Zander

Skriv ut