Vindkraft

Vindkraften är en förnybar del av Sveriges energiförsörjning och kan komma att spela en stor roll i arbetet med att ställa om energisystemet.

Vindkraftspolicy

Värnamo kommun har antagit en policy för vindkraftsetableringar i kommunen. Som underlag för policyn finns också ett kunskapsunderlag som redovisar vad som generellt gäller för vindkraftsetableringar och den påverkan de har på omgivningen.

Aktuella vindkraftsprojekt

Hör gärna av dig till oss för att få veta mer om vad som är på gång.

Du kan även läsa mer om vindkraft på webbplatsen Vindlov.länk till annan webbplats

Granskad 2018-01-25
av Helena Bengtsson