Uppvärmning

Genom ett medvetet val av uppvärmningssystem i din bostad har du stora möjligheter att spara både pengar och att bidra till en bättre miljö.

Sänk dina kostnader

Energiförbrukningen står ofta för en stor del av utgifterna i ett hushåll. Genom ett medvetet val av uppvärmningssystem har du stora möjligheter att påverka energiförbrukningen. Att se över bostadens isolering och ventilation kan också spara energi liksom en genomgång av inomhustemperaturen och hushållets varmvattenförbrukning.

Ta hjälp av energikalkyl

Det finns för- och nackdelar med alla uppvärmningssystem. För att få en bra bild av vilket system som kan passa dig kan Energimyndighetens energikalkyl vara ett bra hjälpmedel. Du hittar kalkylen via Energimyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Granskad 2018-01-25
av Helena Bengtsson